Home / Blog / Vijf tips om jouw team Agile te laten werken

Vijf tips om jouw team Agile te laten werken

Slava Todavchich

Slava Todavchich

Linkedin December 12, 2017
agile ontwikkeling

In veel sectoren is het belangrijk om teams Agile te leren werken. Agile is het werken in korte en herhalende cycli, waardoor sneller de wensen en eisen van een markt duidelijk worden. Hierdoor worden bedrijven daadwerkelijk leniger en behendiger (agile), kunnen ze sneller anticiperen op marktveranderingen en worden innovatieve (producties) sneller gerealiseerd. Maar hoe brengt u Agile werken in de praktijk? We geven u vijf bruikbare tips, zonder lastige en hippe buzz-woorden, zodat ook uw team Agile kan werken.

Rekening houden met verandering

Agile behelst het opbreken van grote projecten in kleinere projecten, die zo’n twee tot vier weken in beslag nemen. Daarbij wordt er juist rekening gehouden met veranderingen in bijvoorbeeld de markt, de wensen van de (eind-) klant of de maatschappij. Dat is een belangrijk verschil met traditioneel projectmanagement, dat veranderingen juist zoveel mogelijk wil vermijden.

Dit onderscheid maakt Agile werken aantrekkelijk voor de logistieke sector. We verwachten namelijk dat veel traditionele partijen uitgedaagd en zelfs ontwricht zullen worden door technologie-gedreven uitdagers. Agile werken is een van de manieren om u daartegen te wapenen.

Geen buzzwoorden, maar praktische tips

Hoewel Agile wat ons betreft in geen enkel projectmanagementboek mag ontbreken, zijn we geen fan van alle buzz-woorden, talloze goeroes en de Agile-hype. We baseren onderstaande tips dan ook niet op gelikte managementboeken, maar op onze eigen ervaringen en de best practices uit de boeken Kniberg, 37signals (gratis!) en DeMarco.

Vijf tips

Tip 1: Herhalingen

U kunt een project onderverdelen in verschillende herhalingen, die stuk voor stuk experimenten vormen. Elke herhaling moet een eigen scope van uitkomsten bieden. Door bijvoorbeeld een aantal maal te testen hoe een beoogde doelgroep reageert op verschillende proposities, wordt duidelijk welk concept wel of niet aanslaat in de markt.

Tip 2: Deelbare code

Aan het einde van elke herhaling (experiment) moet er een product opgeleverd worden. Zorg er daarbij voor dat de code waarmee dit product is samengesteld (geprogrammeerd) deelbaar en bewerkbaar is. Hierdoor valt er na een nieuw experiment te sleutelen aan het product, waarmee u uiteindelijk tot een zo optimaal product komt.

Tip 3: Zelfsturende teams

We geloven dat de beste teams bestaan uit collega’s die zelf het initiatief nemen. Dat maakt het namelijk mogelijk om zogenoemde zelfsturende teams te ontwikkelen. Die wachten niet op een order van boven af, maar gaan zelf aan de slag. Wees (of word) proactief. Weet wat uw doelen zijn. Wees in staat om zelf het initiatief te nemen, problemen te signaleren en oplossingen aan te dragen. En verwacht dat ook van uw (nieuwe) collega’s.

Tip 4: Kies voor een ‘scrum of scrums’

Scrummen (een van de manieren om Agile werken te implementeren) gebeurt meestal in teams van maximaal negen personen. Soms zijn er te veel mensen betrokken bij een project, om zo’n klein team samen te stellen. Kies dan voor een scrum of scrums: de bovenste laag van het management is dan weer samengesteld volgens de scrum-principes. Zie ook onderstaande afbeelding van Scrum-guide.nl, die verheldering biedt.

Tip 5: Terugblikken

Hoe weet u zeker of wat u heeft gedaan bijdraagt aan het resultaat, of louter op toeval berust? Daarom is het belangrijk om, samen met de rest van het team, terug te blikken op projecten. Bespreek en analyseer de goede en slechte ervaringen uit het project. Daardoor wordt (continue) verbetering mogelijk! Met ons team bij MOQOD doen wij dit continu, en zo blijf je steeds verbeteren.

Conclusie

We hopen dat u met deze vijf tips aan de slag kunt met Agile werken. Mocht u nog vragen hebben over Agile, de scrum of scrums of andere zaken die we in dit artikel aanstippen, dan helpen we u graag verder op weg. U kunt contact met ons opnemen.

Volg ons
Succesvol product bouwen: van idee tot lancering & financiering
Neem contact op

Contact

Meer artikelen

close

Hoe u een VR/AR-ontwikkelingsteam inhuurt

Nu downloaden PDF