Privacy beleid

Dit is de Privacy Policy van MQD BV (hierna te noemen "MOQOD", "wij," "ons" of "onze"), een onderneming gevestigd op het adres Prinses Margrietplantsoen 33, 2595AM, The Hague. MOQOD is ingeschreven in de Kamer van Koophandel met het nummer 59162104. Dit Privacybeleid legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in verband met onze website www.MOQOD.nl (de "Website"). De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.Door onze Website te gebruiken, begrijpt u en stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Ons privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers, en alle anderen die toegang hebben tot de Website ("Gebruikers").

Welke informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende informatie die u aan ons verstrekt:

 • Naam
 • Adres
 • Communicatie tussen MOQOD en u (wij kunnen u service-gerelateerde e-mails sturen)
 • Bedrijfsnaam

Logbestand informatie

Wij verzamelen de informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's doorbrengt, en andere statistieken.

Analytische services

Wij gebruiken analytische diensten van derden. Deze helpen ons om het verkeer op onze Website en trends te meten. Deze hulpmiddelen verzamelen informatie die door uw computer (of andere apparaten), onze Website, de webpagina's die u bezoekt, add-ons, en andere informatie die ons helpt onze Website te verbeteren. Deze hulpmiddelen gebruiken "cookies". Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden op uw computer niet beschadigen. Cookies verzamelen anonieme informatie over uw loggegevens en loggedrag. Google analytics installeert een permanente cookie op uw webbrowser om u als gebruiker te identificeren. De cookie kan door niemand anders dan Google gebruikt worden. De bevoegdheid van Google om informatie te gebruiken en te delen wordt beperkt door de "Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics" en het "Privacybeleid van Google". U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent door de cookies uit te schakelen.

DoubleClick Cookie

Google gebruikt cookies om advertenties op onze Website weer te geven. Het gebruik van het DoubleClick Cookie door Google geeft hun de mogelijkheid om advertenties te tonen op basis van de interesses van hun bezoekers. U kunt zich afmelden voor het gebruik van DoubleClick Cookie door de pagina Google Ads Settings te bezoeken.

MOQOD gebruikt remarketingdiensten om op websites van derden reclame te maken nadat u onze Website hebt bezocht. Wij, en derden met wie wij samenwerken, gebruiken cookies om de getoonde advertenties te optimaliseren op basis van uw vorige bezoeken.

Google

De remarketingdienst van Google AdWords wordt aangeboden door Google Inc. U kunt zich afmelden voor YouGoogle Analytics voor Display Advertising door naar de pagina Google Ads Settings te gaan: http://www.google.com/settings/ads. Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor uw webbrowser te installeren. De Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens door Google Analytics verzameld en gebruikt worden. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op de volgende pagina: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Wij gebruiken alle informatie die wij verzamelen om onze Website te ondersteunen en te verbeteren door:

 • het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website
 • het in kaart brengen van de statistieken, zoals het totale aantal bezoekers en het verkeer op de website
 • het oplossen of diagnosticeren van technische problemen
 • het testen of ontwikkelen van nieuwe producten en functies
 • de bezoeker informeren over de aanvaarding van zijn bestelling
 • de bezoeker te informeren over het verloop van zijn bestelling
 • de informatie wordt gedeeld met de projecteigenaars waarvoor de gelden ingezameld worden, zodat zij de bezoekers op de hoogte kunnen houden en eventuele "beloningen" kunnen uitreiken.

Communicatie

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u van belang kunnen zijn. U kunt zich voor deze communicatie afmelden door te klikken op afmelden.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoonlijke) gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Verandering van controle

Wanneer MOQOD, of een deel ervan, verkocht wordt, overgedragen wordt of als onze activa bij een andere organisatie terechtkomen (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of vereffening), kunnen de gegevens die via de Website verzameld worden onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of overnemer moet zich houden aan de afspraken in dit Privacybeleid.

Wettelijk verzoek en voorkoming van schade

Op basis van een wettelijk verzoek hebben wij het recht om toegang te krijgen tot uw informatie en deze op te slaan en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij hebben ook het recht uw informatie op te slaan en/of te delen wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor de opsporing, preventie en melding van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij over u ontvangen kan geopend, bewerkt en voor langere tijd bewaard worden wanneer dat nodig is vanwege een wettelijk verzoek of een wettelijke verplichting, een onderzoek naar onze voorwaarden, ons beleid of om andere schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

MOQOD heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op de Website beveiligd is. MOQOD kan echter niet garanderen dat de informatie op de Website niet zal worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheer van de e-mails tussen u en MOQOD. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van een andere organisatie.

Internationale overbrenging

Uw informatie kan worden overgebracht en bewaard op computers en/of servers die zich buiten Nederland bevinden en waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet bewaart MOQOD persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt.

Inspectie, correcties en recht van bezwaar

Als u toegang wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigen of wissen als ze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, kunt u contact opnemen met MOQOD door een e-mail te sturen naar info@MOQOD.com of een brief te sturen naar:

MOQOD BV

Prinses Margrietplantsoen 33, 2595AM, The Hague

Toepassingen, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van toepassingen, websites of diensten van derden die aan (of van) onze Website gekoppeld zijn, met inbegrip van de informatie of inhoud die eraan gekoppeld is. Ons Privacybeleid is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere toepassing, website, of dienst over te schakelen. Uw gedrag op een toepassing, website of dienst van een derde, inclusief diegene die naar onze website linken, is onderworpen aan regels en beleid.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek of bewust naar informatie van personen onder de 16 jaar ("Kinderen"). Als wij ontdekken dat wij persoonlijke informatie van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van hun ouders of voogd, zullen wij stappen ondernemen om deze informatie van onze servers te verwijderen. Als u vermoedt dat uw kind ons zonder uw toestemming persoonlijke informatie heeft gegeven, kunt u contact met ons opnemen via info@MOQOD.com.

Amendementen

MOQOD kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken. U wordt daarom aangeraden dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit Privacybeleid zijn van kracht zodra ze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Vraag of klacht over uw privacy?

Als u een vraag of klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u rechtstreeks contact met ons op te nemen via info@MOQOD.com.

Wij zullen ons uiterste best doen om u te helpen. Als u helaas niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht behandeld wordt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit.

Contact