Home / Blog / De grootste uitdagingen waar technologiebedrijven in 2023-2024 mee te maken zullen krijgen

De grootste uitdagingen waar technologiebedrijven in 2023-2024 mee te maken zullen krijgen

Jelle Wijers

Jelle Wijers

Linkedin January 9, 2023

Nu ze zich aan de veranderingen in de IT-markt na COVID-19 hebben aangepast, bereiden technologiebedrijven zich voor op nieuwe uitdagingen. Wat kunnen we in 2023 verwachten? En hoe moeten we omgaan met nieuwe omstandigheden in de wereldwijde economische en IT-markt? Hier lees je meer over in dit artikel dat door onze experts is geschreven.

Uitdagingen Waar Technologiebedrijven

1. Tekort aan gekwalificeerde softwareontwikkelaars

Er is vandaag de dag een tekort aan gekwalificeerd talent, dus IT-managers moeten zich erop voorbereiden dat dit probleem in 2023 zal blijven bestaan. Het CodinGame-platform ondervroeg ongeveer 14.000 ontwikkelaars en recruiters. Hieruit kwam voor dat meer dan 50% van de werkgevers het lastig vindt om ervaren technici te vinden.

Uit het onderzoek van Gartner blijkt dat personeelstekorten een groot probleem aan het worden zijn bij de introductie van innovatieve technologieën in het werk van bedrijven. Dit is te danken aan de snelle ontwikkeling van de IT-industrie vanwege de grote vraag naar mensen die over geavanceerde ontwikkelingstools beschikken. Daarom zijn veel managers actief op zoek naar manieren om dit probleem aan te pakken.

Volgens onze gegevens is het tekort aan vakspecialisten voor meer dan 65% van de startups een van de grootste problemen. Daarom werken sommige bedrijven met cursussen voor het verbeteren van de kwalificaties van aangenomen werknemers. Ook wordt het steeds populairder om eigen ‘opleidingen’ binnen organisaties te beginnen om nieuwe werknemers op te leiden. Op deze manier nemen bedrijven talentvolle mensen in dienst die in het werkproces direct de nodige vaardigheden en capaciteiten verwerven.

2. Groei van tarieven en salarissen

Ongeveer 38% van de startups kampt met problemen als gevolg van de economische situatie op de wereldmarkt. Stijgende inflatie en problemen met het vinden van de juiste specialisten leiden tot de noodzaak om tarieven en salarissen te verhogen.

Volgens een onderzoek van het adviesbureau WTW, in de Verenigde Staten, wordt er in 2023 een salarisverhoging van 4,6% verwacht. Op deze manier proberen bedrijven problemen met het behouden van geschoolde arbeidskrachten aan te pakken. Ook bereiden veel bedrijven zich voor op interne herstructurering, flexibiliteit op de werkplek en het inhuren van werknemers uit andere landen.

Gezien de moeilijke economische situatie is ongeveer 90% van de ondervraagde bedrijven van plan om volgend jaar tweemaal salarisaanpassingen door te voeren. Nog eens 76% van de organisaties overweegt salarisaanpassingen in 2-5% van de huidige tarieven.

3. Ongelijke workflow van een IT-team

Als je de productiviteit van het hele bedrijf hoog wil houden, dan is het van essentieel belang om de werktaken voor alle werknemers op basis van hun rollen en verantwoordelijkheden gelijkmatig te verdelen. Uit ons onderzoek blijkt dat 22% van de startups hulp nodig bij een evenwichtige taakverdeling binnen het ontwikkelteam. Dit leidt ertoe dat sommige specialisten overbelast raken en hun doelen minder snel bereiken, terwijl anderen hun potentieel moeten realiseren en zich moeten ontwikkelen als professionals omdat ze hetzelfde soort taken krijgen.

Het probleem van het behouden van een optimale balans in de werkverdeling blijft het nieuwe jaar, 2023, relevant. Het is een uitdaging om een groep specialisten samen te stellen waar iedereen in hetzelfde tempo werkt, dus een individuele aanpak is hierbij enorm belangrijk. De vaardigheden en capaciteiten van alle specialisten dienen leidend te zijn bij de verdeling van verantwoordelijkheden. Dit zorgt voor maximale productiviteit en comfortabele werkomstandigheden. Ook is het belangrijk om functiebeschrijvingen voor alle IT-teamleden te ontwikkelen, zodat ze hun rol in het bedrijf duidelijk begrijpen.

4. Aansturen van externe medewerkers

Statistieken tonen aan dat meer dan 10,5% van de startups hulp nodig heeft bij het managen van externe werknemers. Uit onderzoek van Harvard Business Review bleek dat van de 1.150 ondervraagde professionals die thuiswerken, 52% zich afstandelijk voelt bij de communicatie met hun collega’s. Sommige professionals gaven ook toe dat wanneer typische werkproblemen zich voordeden, ze hun oplossing een aantal dagen of langer uitstelden. Dit komt omdat conflictsituaties of specifieke problemen eenvoudiger ter plekke opgelost kunnen worden wanneer je persoonlijk met andere teamleden communiceert in plaats van dat dit in een online vergadering of correspondentie gebeurt.

Communicatieproblemen tussen externe en kantoormedewerkers kunnen een negatieve invloed hebben op de productiviteit van het hele bedrijf. Daarom dienen HR-managers regelmatig te communiceren met iedereen die thuiswerkt. Het is van belang om een bedrijfscultuur te creëren waarin alle teamleden het gevoel krijgen dat ze volwaardige deelnemers aan het werkproces zijn.

5. Multiculturele communicatie

Een ander veelvoorkomend probleem bij technologiebedrijven is de organisatie van interne multiculturele communicatie. Uit enquêtes blijkt dat dergelijke problemen zich bij 9,9% van de IT-startups voordoen. De reden hiervoor is de toegenomen vraag naar het aannemen van gekwalificeerde specialisten uit verschillende landen en continenten.

Wanneer een team uit verschillende nationaliteiten bestaat, is het belangrijk dat er een inclusieve bedrijfscultuur wordt ontwikkeld. Dit benadrukt de gelijkheid van alle teamleden en geeft het bedrijf een vriendelijke sfeer. Uit een onderzoek van Deloitte blijkt dat deze aanpak het personeelsverloop met 22% vermindert en de winstgevendheid met 27% verhoogt.

Deskundigen voorspellen ook dat de trend van het aannemen van buitenlandse specialisten de komende jaren zal blijven aanhouden, waardoor veel managers de principes van multiculturele communicatie al actief implementeren binnen het bedrijf.

6. Lage productiviteit

Uit gegevens die door onze experts verzameld zijn, blijkt dat 9% van de startups problemen heeft als gevolg van een lage productiviteit. De redenen hiervoor zijn vaak:

  • Een gebrek aan ontwikkelingsvooruitzichten op lange termijn;
  • Een zwakke marketingstrategie;
  • Een gebrek aan talent en andere organisatorische zaken.

Uit onderzoek van de Universiteit van Florida blijkt dat de diversiteit van het personeelsbestand van een bedrijf de productiviteit en het concurrentievermogen verbetert. Het is dus slim als oprichters van startups kijken naar het aannemen van buitenlandse ontwikkelaars. Immers kunnen gekwalificeerde specialisten het bedrijf een nieuw perspectief op standaardoplossingen bieden en de culturele aspect van het project verbreden.

7. Hoog verloop onder specialisten

Uit onze gegevens blijkt dat meer dan 4,9% van de startups het hoge personeelsverloop als hun grootste probleem ervaart. Uit statistieken van Zippia blijkt dat bedrijven tot 18% van hun personeelsbestand kwijtraken aan een constant verloop, wat een directe invloed heeft op de productiviteit en winstgevendheid. Uit het rapport blijkt ook dat zeer betrokken professionals 75% minder kans hebben om ontslagen te worden.

Om hoogopgeleide werknemers in 2023 te behouden, streven CEO’s van grote- en kleine bedrijven naar het creëren van zo comfortabel mogelijke werkomstandigheden. Salarisniveaus en flexibiliteit op het werk spelen ook een belangrijke rol bij het terugdringen van het verloop van fulltime werknemers. Er is veel vraag naar ervaren ontwikkelaars in de innovatieve technologiemarkt, dus iedere werkgever probeert de beste arbeidsoptie aan te bieden.

8. HR-gerelateerde kosten

Zoals uit de WorkNest enquête blijkt, ziet meer dan 70% van de HR-professionals de stijgende kosten van levensonderhoud in 2023 als het grootste probleem. Daarom stoppen sommige bedrijven het komende jaar met nieuwe mensen aannemen en schakelen ze over op een beleid om bestaand talent te behouden. 29% van de respondenten zegt dat hun uitgaven voor het optimaliseren van HR-beheer en geavanceerde HR-technologie volgend jaar zullen stijgen. Tegelijkertijd liet 37% weten geen plannen te hebben om hun budget te verhogen.

HR-gerelateerde uitgaven vormen een probleem voor 3,7% van de startups. Leidinggevenden zullen hun budgetten voor 2023 correct moeten toewijzen om een financieel evenwicht te behouden tussen alle gebieden van bedrijfsontwikkeling. Bovendien is het belangrijk om een hoge mate van betrokkenheid te behouden en een flexibele werkomgeving te bieden om zo de HR-kosten te kunnen verlagen.

9. De kloof tussen IT en business afdelingen

Volgens een Dynatrace-rapport ziet 49% van de IT-directeuren de business en IT-afdelingen die geïsoleerd van elkaar werken als het grootste obstakel voor de digitalisering van een bedrijf. Leidinggevenden dienen dit probleem in hun startups aan te pakken om te kunnen slagen.

De grootste moeilijkheid bij het opzetten van communicatie tussen afdelingen is dat specialisten uit verschillende ‘werelden’ elkaar moeilijk begrijpen. Dit leidt tot misverstanden, vertraagt werkprocessen en verstoort deadlines, wat de productiviteit van het gehele bedrijf enorm remt. Om zulke gevallen te voorkomen, adviseren onze experts:

  • Om een snelle terugkoppeling tussen alle specialisten te organiseren;
  • Om precieze eisen aan projecten te stellen;
  • Om gebruik te maken van Agile-methodiek;
  • Om gezonde relaties binnen het team te onderhouden.

In 2023 kan een nauwe samenwerking tussen business en IT een startup concurrentievoordeel opleveren. Wederzijds begrip tussen technische en niet-technische specialisten helpt immers om digitale producten zo snel mogelijk op de markt te brengen met een slimme strategie voor hun promotie.

10. Wetgeving en Arbeidsrecht

Deloitte deed grootschalig onderzoek naar arbeidswetgeving in 60 verschillende landen. De resultaten lieten de verschillen zien in het aannemen van buitenlands talent. Zo verschillen het aantal vakantiedagen, de duur van een proeftijd, de arbeidsvoorwaarden en het ontslag en nog veel meer van land tot land.

Juridische kwesties kunnen een probleem vormen voor startups met een groot aantal werknemers uit verschillende landen. Omdat ieder land andere wetten en arbeidscodes heeft, dienen managers deze in overweging te nemen om problemen te kunnen voorkomen.

Conclusie

Het nieuwe jaar zal niet eenvoudig zijn, maar we weten al waar we ons op moeten voorbereiden. Nadat we de belangrijkste problemen van technologiebedrijven hebben bekeken, zien we voor alle problemen een oplossing. Het is dus realistisch om je bedrijf in 2023 naar het volgende ontwikkelingsniveau te tillen.

Volg ons
Succesvol product bouwen: van idee tot lancering & financiering
Neem contact op

Contact

Meer artikelen

close

Hoe u een VR/AR-ontwikkelingsteam inhuurt

Nu downloaden PDF