Home / Blog / 5 tips voor nearshoring van je developmentteam

5 tips voor nearshoring van je developmentteam

Slava Todavchich

Slava Todavchich

Linkedin July 6, 2019
nearshore ontwikkeling centrum oost europa outsourcing ICT

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om hun development-teams te nearshoren. Nearshoring is niet zonder reden populair: er is in Oost-Europa geen gebrek aan hoogopgeleide, professionele developers. Oekraïne staat bijvoorbeeld bekend om het lokale development-talent. Hierdoor wordt het goedkoper om een IT-team in te huren, kan je door de beperkte reistijd van drie uur vaak genoeg langs om de voortgang te checken en stel je snel een kwalitatief team samen. Maar waar moet je op letten als je een development team nearshoret? Hieronder vind je vijf tips die je op gang moeten helpen.

1: Organiseer een goed onboarding-proces

Een samenwerking met een nearshoringteam start met een sessie waarin het businessplan en de IT-uitdaging centraal staan. Hierin wordt de fundering gelegd voor de eerste sprints (mini-projecten waarin producten of features worden opgeleverd) en de planning voor deze sprints. Dit is het eerste specificatieniveau van het project.

Belangrijk is dat er in deze sessie ook deliverables worden afgesproken, zodat duidelijk is waarop afgerekend kan worden. Daarbij moet het mogelijk zijn om aanwezig te kunnen zijn, zodat deze deliverables echt gepresenteerd kunnen worden. De reistijd is verwaarloosbaar, maar bovenal voorkomt een afspraak op locatie dat er misverstanden ontstaan.

2: Streef naar flexibiliteit

In een samenwerking met een IT-partner wil je op twee manieren flexibel kunnen zijn. Allereerst wil je, als dat nodig blijkt, de samenwerking kunnen opschorten, verkleinen of vergroten. Als een nearshoring-partij geen vertrouwen heeft in zijn of haar dienstverlening, maken ze het vaak onmogelijk (of pas na een hele poos) om een samenwerking te beëindigen.

Daarnaast wil je binnen het IT-project flexibel zijn. Als je een pivot wilt doen of slechts enkele eigenschappen of functionaliteiten wilt veranderen, dan moet dat mogelijk zijn. Dat kan betekenen dat het team anders georganiseerd of samengesteld moet worden. Ontdek vooraf of die mogelijkheden er daadwerkelijk zijn. In feite moet het mogelijk zijn om niet het projecten uit te besteden, maar een IT-team ‘te huren’. Dit team maakt vervolgens iets dat relevant is voor jouw markt.

3: Behoud de rechten over het intellectueel eigendom

Controleer vooraf altijd of een development-bureau eigenaarschap over de code, de rechten of het intellectueel eigendom verlangt. Als dat het geval is, dan is het lastig – zo niet onmogelijk – om een project over te dragen als de samenwerking tegenvalt.

Wij dragen als development-bureau in elk geval de volledige code en het intellectueel eigendomsrecht over als een opdrachtgever dat wenst. Dat is belangrijker dan je je misschien kunt voorstellen. Je wilt immers dat jouw intellectuele eigendom veilig is en niet plotseling van de partij wordt waar je toevallig je IT-oplossing uitbesteedt. Een samenwerking zou waarde moeten toevoegen, niet je het eigendom over jouw idee moeten kosten.

4: Overweeg een managed projectmanager bij groter project

Er zijn twee manieren om een nearshoringteam te organiseren: managed en niet-managed. Niet-managed is het sec afnemen van een team programmeurs dat remote werkt. Als een nearshoringteam gemanaged wordt, dan houdt dat in dat er op locatie een projectmanager aanwezig is, die de voortgang van het proces in de gaten houdt. Hij of zij faciliteert het team tijdens het Agile-proces. Partijen die voor een traditionele scrum-methode kiezen, kiezen vaker voor een managed project.

Als een project niet zo groot is, dan neemt de projectmanager ook de taken van de product owner op zich. Dat houdt in dat hij of zij zich ook inhoudelijk met het product bemoeit en zich buigt over de technische omschrijving en de functionele eisen.

5: Uitbesteden loont

Het lijkt het overwegen waard om zelf een team in bijvoorbeeld Oekraïne samen te stellen. Dat kun je bijvoorbeeld proberen via een freelancers-website waar talenten hun diensten aanbieden. Je onderschat echter de tijd en geld die in een recruitment-procedure gaat zitten. Als je daarbij geen goede procesbegeleider hebt, moet je zelf in de desbetreffende nearshore-locatie aanwezig blijven om de voortgang te controleren.

We zien (en horen, bij monde van teleurgestelde bedrijven) dat het zelf organiseren van nearshoring vaker fout dan goed gaat. Er komt namelijk bepaalde handigheid en expertise bij kijken. Als je daar niet over beschikt, ben je vaak duurder uit, heb je geen garanties dat het werk daadwerkelijk gedaan wordt en kan je niet op afstand het team aansturen. Kortom: goedkoop blijkt in dat geval duurkoop.

Conclusie

Hierboven lees je hoe je een samenwerking met een nearshore-development-team optimaliseert. Een van de partijen die dat verzorgt, is Moqod. Moqod stelt een development-team samen, dat (indien gewenst) op locatie gemanaged kan worden. Hierdoor hoef je niet te investeren in recruitment of een onderkomen te organiseren voor het team. Doordat het ervaren developers zijn, kunnen ze meteen aan de slag – althans, binnen de leadtime die gebruikelijk is (zo’n twee tot vier weken). Teams kunnen altijd uitgebreid, verkleind of aangepast worden. Moqod coördineert het werk via het hoofdkwartier in Nederland, zodat afstemming lokaal gebeurt. Door een onafhankelijke Quality Assurance, blijft kwaliteit gewaarborgd.

Volg ons
Succesvol product bouwen: van idee tot lancering & financiering
Neem contact op

Contact

Meer artikelen

close

Hoe u een VR/AR-ontwikkelingsteam inhuurt

Nu downloaden PDF