Home / Blog / Diversiteit in tech: Het maximaliseren van het potentieel van een multicultureel ontwikkelingsteam

Diversiteit in tech: Het maximaliseren van het potentieel van een multicultureel ontwikkelingsteam

Kseniia Cherniakova

Kseniia Cherniakova

Linkedin Twitter December 28, 2022

Sommige bedrijven zijn op zoek naar kandidaten in hetzelfde land of nabijgelegen gebieden om taalbarrières in hun werk te vermijden. In Nederland krijgen startups uit de Nederlandse regio bijvoorbeeld de voorkeur omdat beide partijen hierdoor in hun moedertaal Nederlands kunnen communiceren. Toch is het aantrekken van buitenlands talent een kans om een hooggekwalificeerd ontwikkelingsteam neer te zetten dat beschikt over unieke hard skills en soft skills.

De voordelen van het aannemen van internationaal talent kunnen eventuele problemen met taalbarrières dekken. Veel toonaangevende IT-organisaties waarderen de diversiteit en gelijkheid op de werkvloer. Daarom gaan we in dit artikel kijken naar de belangrijkste voordelen van een multiculturele omgeving voor technologiebedrijven.

diversity in tech

Het aantrekken van nieuw talent

Het aannemen van specialisten uit andere landen geeft bedrijven toegang tot geavanceerde ervaring en technologie. Zo werken veel IT-ingenieurs in de Verenigde Staten actief met AI-technologieën. Het werken met zulke specialisten in een bedrijf dat dergelijke experts niet heeft, biedt het bedrijf nieuwe perspectieven voor digitale productontwikkeling. Ook kan een nieuwe medewerker helpen andere teamleden te trainen om ze de fijne kneepjes van het werken met hun kerntechnologie bij te leren. Dit principe werkt ook met andere ontwikkeltools en methoden.

Uit het onderzoek van Glassdoor blijkt dat 32% van de mensen die op zoek zijn naar werk in de IT en werknemers niet zouden solliciteren bij een bedrijf zonder een multiculturele omgeving. Zo biedt een wereldwijde zoektocht naar talent een leidinggevende de mogelijkheid om een ervaren team neer te zetten dat bestaat uit hoogopgeleide werknemers. Iedereen in het team zal sterk zijn in zijn “element”, en samen, met soepele, stabiele communicatie, zullen geweldige digitale producten kunnen produceren waarbij minimaal tijd hoeft te worden besteed aan organisatorische momenten.

Succesvolle toetreding tot de internationale markt

Door vertegenwoordigers van verschillende nationaliteiten aan te nemen, kan het bedrijf op wereldwijd niveau opereren. Het multiculturele karakter van het team zorgt voor een beter begrip van de mentaliteit van zakenpartners in de landen waar je professionals vandaan komen. Ook kunnen buitenlandse ontwikkelaars die zich hebben opgewerkt tot professionals in hun thuisland, helpen bij het vormgeven van het markttoetredingsplan voor hun thuisland. In dit geval leert de manager van deze mensen zelf over eigenaardigheden, gewoonten en tradities van het andere land.

De trend om een multiculturele omgeving binnen het bedrijf te organiseren, versterkt de bedrijfscultuur. Inclusiviteit creëert een fijne sfeer in het team, wat direct invloed heeft op de arbeidsvreugde. Zoals uit onderzoek van EY blijkt, hebben bedrijven met een hoge mate van diversiteit een 19% hogere retentiegraad van werknemers dan andere bedrijven. Het personeelsverloop is ook 22% minder, waardoor er veel geld bespaard kan worden op het constant nieuwe werknemers moeten aannemen en opleiden.

Op basis hiervan is het voor leidinggevenden eenvoudiger om hun bedrijf naar de internationale markt te brengen. Zij hebben vertrouwen in de stabiliteit van hun team en kunnen om de hulp van hun buitenlandse werknemers vragen.

De winstgevendheid van het bedrijf verhogen

Uit een grootschalig onderzoek van Deloitte blijkt dat bedrijven met een multiculturele samenstelling:

  • 22% productiever zijn;
  • 27% winstgevender zijn;
  • klanttevredenheid met 39% laten stijgen.

Een onderzoek van McKinsey bevestigt deze statistische gegevens ook. Het toont aan dat startups die gericht zijn op diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) in hun bedrijfscultuur een concurrentievoordeel hebben. Ook is hun netto inkomen veel hoger dan bij vergelijkbare bedrijven met minder diversiteit.

Zoals je ziet, hebben diversiteit en inclusie op de werkplek direct invloed op de productiviteit van het hele bedrijf. Ook door de aanwezigheid van buitenlandse specialisten in het team kun je je projecten vanuit een andere hoek benaderen. Dit draagt bij aan de introductie van innovatieve en creatieve oplossingen waarmee de startup zich van de concurrentie kan onderscheiden.

Een asynchrone workflow bevorderen

Bij het aannemen van internationale specialisten moet je er rekening mee houden dat het ontwikkelaars zijn uit verschillende continenten en tijdzones. Daarom is het niet altijd mogelijk om één werkplanning te maken dat voor het hele team geldt. Echter is het niet nodig omdat de asynchrone werkplanning een technologiebedrijf ten goede komt. Het biedt flexibiliteit op de werkplek, waardoor werknemers:

  • productiever zijn door het werk op momenten te doen wanneer het uitkomt;
  • deadlines halen;
  • zich vrij voelen om hun eigen taken uit te voeren;
  • zichzelf beschermen tegen een burn-out.

Uit een onderzoek van FlexJobs blijkt dat van de 1.500 ondervraagde werknemers ongeveer 75% het gevoel heeft een burn-out te hebben. De pandemie van het coronavirus zorgde ook voor extra stress. Daarom begonnen veel managers zich meer te focussen op de geestelijke gezondheid van hun werknemers. Sommige bedrijven hebben hun bedrijfsethiek en werkplanningen herzien om werknemers meer flexibiliteit en morele steun op het werk te kunnen bieden. 56% van de respondenten gaf aan dat dergelijke stappen voor hen de beste ondersteuningsoptie zijn van het bedrijf.

Ook in een multiculturele omgeving wordt actief ingezet van een gemoedelijke sfeer creëren. Het kan namelijk lastig zijn voor buitenlandse stagiair(e)s om zich aan een nieuw team aan te passen, vooral wanneer er geen gelegenheid is om persoonlijk kennis te maken en te communiceren met andere werknemers.

Asynchroon werken zorgt voor flexibiliteit en kan iedere werknemer werken wanneer het hem of haar uitkomt. Dit verbetert de productiviteit van zowel het individuele teamlid als het team als geheel. Tegelijkertijd moeten projectmanagers, in gevallen waarin het nodig is om belangrijke details te bespreken of een vergadering te houden, bepaalde tijden afspreken voor een algemene bijeenkomst waarbij alle werknemers aanwezig zijn. Het is belangrijk om te onthouden dat dit een tijd moet zijn die het hele team schikt.

Behoud van de positieve reputatie van het bedrijf

Volgens de enquête van Deloitte is voor 80% van de werkzoekenden het diversiteits- en gelijkheidsbeleid op de werkvloer een belangrijke factor bij het kiezen van een bedrijf waarvoor ze willen gaan werken. Een multiculturele omgeving creëert dus een positieve mening over het bedrijf en kan gekwalificeerde ontwikkelaars aantrekken.

In de wereld van vandaag speelt gelijkheid een op veel gebieden enorme rol, ook in het bedrijfsleven. De diversiteit van het personeelsbestand van een bedrijf is de meest oprechte bevestiging van zijn tolerante houding ten opzichte van mensen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, religie of andere factoren. Zowel getalenteerde mensen die werk zoeken als zakenpartners voelen zich aangetrokken tot dit soort multiculturele organisaties. Het samenwerken met internationale werknemers is een geweldige manier om het positieve imago van een bedrijf extra te benadrukken.

Het simpelweg aannemen van mensen van verschillende nationaliteiten is alleen niet voldoende om een multicultureel bedrijf te worden. Het is ook belangrijk om de juiste bedrijfscultuur en ethiek op alle niveaus van het bedrijf te implementeren, om vooringenomenheid achterwege te laten en om naar werknemers te luisteren.

Het aantrekken van zakelijke investeringen

Volgens Beamery zien 3 van de 4 bedrijven ieder gebied van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie als een prioriteit voor hun eigen ontwikkeling. Ook blijkt uit onderzoek van Harvard Business Review dat de heterogene etnische samenstelling van het team invloed heeft op het slagingspercentage van investeringen. Multiculturele bedrijven trekken dus tot 32,2% van de financiering aan, in tegenstelling tot 26,4% bij andere bedrijven.

Het aannemen van werknemers van verschillende nationaliteiten en culturen wordt niet alleen een onderdeel van de bedrijfsethiek, maar wordt ook een effectief instrument om bepaalde zaken te promoten. Het is lastig om de bijdrage te overschatten van iedere werknemer die naar het bedrijf komt met zijn of haar lokale ervaring en die deze deelt met anderen. Daarom wordt de zoektocht naar buitenlandse specialisten steeds populairder bij grote bedrijven en kleine bedrijven. Multiculturalisme in startups is anders.

Volgens Silicon Valley Bank is slechts 26% van de startups doelbewust bezig met het vergroten van de diversiteit onder hun leiderschapsteams. Dit geeft aan dat niet ieder startend IT-bedrijf voldoende op de hoogte is van trends op de arbeidsmarkt en de internationale technologiearena. Daarom hebben die startups die zich direct vanaf het begin richten op talent van over de hele wereld een goede kans van slagen.

Conclusie

De bereidheid om werknemers uit verschillende landen aan te nemen en diversiteit en inclusie op de werkplek te ondersteunen, biedt technologiebedrijven enorm veel kansen. Het aantrekken van toptalent, het vergroten van de winstgevendheid, het aantrekken van investeringen en het succesvol internationaal uitbreiden zijn zaken die met een multicultureel beleid gerealiseerd kunnen worden.

Het ontwikkelen van een cultuur van diversiteit en gelijkheid is een proces dat op alle niveaus van het bedrijf en op alle afdelingen moet plaatsvinden. Deze aanpak zorgt voor een betere werkomgeving en een positieve sfeer binnen de organisatie en verlaagt de kosten voor het vinden en behouden van waardevol talent.

Volg ons
Succesvol product bouwen: van idee tot lancering & financiering
Neem contact op

Contact

Meer artikelen

close

Hoe u een VR/AR-ontwikkelingsteam inhuurt

Nu downloaden PDF