Succesfactoren voor corporate venturing

Corporate venturing, waarbij grotere bedrijven participeren in nieuwe initiatieven die binnen of buiten de grenzen van de onderneming liggen, lijkt een vogelvlucht in Nederland te nemen. Voorbeelden van geslaagde corporate ventures zijn onder meer BeFrank, Knab, Inshared, HelloLaw, 50Five, Tikkie, nrc.next en het recent gelanceerde Peaks. Waarom zijn deze startups geslaagd? We onderscheiden zes succesfactoren voor corporate ventures.

1: Vaardigheden van het team

Uit onderzoek blijkt dat de vaardigheden van een team de belangrijkste succesfactor is voor het wel of niet slagen van corporate ventures. Het hebt mensen nodig die ondernemend zijn, maar de founders moeten ook overweg kunnen met het moederbedrijf. Deze video legt het beknopt uit:

 

2: Hergebruiken van kennis

Heeft een bedrijf een bepaalde technologische voorsprong, maar is er weinig vraag naar die technologie? Dan is het tijd om die technologie naar een andere markt te brengen. Dat lukte FujiFilm. Het bedrijf produceert membranen, filters die onder meer gebruikt worden voor gas- of waterzuivering. Hiervoor maakte het bedrijf, in een corporate venture structuur, gebruik van kennis die is opgedaan bij de productie van fotografische producten.

Kennis wordt sneller uitgewisseld tussen een startup en corporate als ze in hetzelfde pand zitten. Ook het uitwisselen van bestuurders (of deze in een raad van toezicht laten deelnemen) is een optie om kennisuitwisseling te stimuleren. Het aanstellen van een specifiek team dat de kennisoverdracht van startup naar corporate begeleidt, is eveneens het overwegen waard, stelt de Harvard Business Review.

 

3: Laat doelen startup en corporate op elkaar aansluiten

Onderzoek wijst uit dat het afstemmen van de doelstellingen van corporates, het venture fonds en startups ertoe kan leiden dat er meer gebruik gemaakt wordt van de expertise van het moederbedrijf. Is dit niet het geval, dan zullen corporates minder goede investeringsbeslissingen nemen, minder aantrekkelijke startups aantrekken en is het minder waarschijnlijk dat er bruikbare kennis van de startups naar de corporate stroomt.

Zorg dan ook dat alle doelstellingen (van het fonds, het moederbedrijf en de startups) op elkaar afgestemd zijn. Dit zorgt ervoor dat start-ups vaker naar de beurs gaan, meer patenten aanvragen en in het algemeen beter presteren.

 

4: Zorg voor simpele, gestroomlijnde processen

Zorg niet alleen dat alle doelstellingen met elkaar overeenkomen, maar zorg ook dat er niet teveel doelen worden nagejaagd. Teveel doelstellingen zorgt ervoor dat managers tevreden gehouden moeten worden. Een gestroomlijnd biedt uitkomst: door niet teveel interne stakeholders bij een nieuw initiatief te betrekken, blijft de dynamiek van de startup behouden.

Vertraagt de ontwikkeling van een corporate venture, dan zorgt dat er niet alleen voor dat corporate venture-professionals afknappen op het fonds en de corporate. Het geeft ook een signaal af aan externe investeerders en startups dat het fonds niet effectief is. Dergelijke imagoschade is lastig te herstellen.

 

5: Durf te falen

Dit is de ogenschijnlijke tegenstelling die in de woorden corporate venturing besloten ligt: het mijden van risico’s kan ernstige gevolgen hebben. Het ontwikkelen van een startup is een proces dat gemoeid gaat met extreme onzekerheid. Als het goed is, zullen er een of meerdere initiatieven failliet gaan. Is dat niet het geval, dan is dat een teken signaal dat de corporate en het fonds durf ontberen.

Ontwikkel daarom de juiste prikkels. Juiste incentives zorgen ervoor dat corporate venture-professionals zich focussen op het maximaliseren van investeringssuccessen, zowel strategisch als financieel. Ze hoeven zich in dat geval geen zorgen te maken over het minimaliseren van verliezen of het verkopen van startups met verlies. Er is dan ook een mindset nodig waarin het falen van een startup minstens getolereerd wordt. Helaas zie je vaak wel dat de leiding van het bedrijf na het uitblijven van een snel succes vaak de stekker eruit trekt. 

 

6: Zoek een juiste IT-partner

Het ontwikkelen van het juiste idee voor een startup is de eerste horde die genomen moet worden. Om te zorgen dat het idee tot wasdom komt – en tijdig bijgesteld kan worden – is het nodig om de juiste IT-partner te vinden. Deze partij kan tijdig anticiperen op nieuwe wensen, die tot bijvoorbeeld tot stand komen door veranderende marktomstandigheden.

Programmeurs die eerder met of voor startups werkten, weten wat het betekent om in korte sprints een product af te leveren. Ze geven het juiste advies op het gebied van software en bieden in dat opzicht een meerwaarde. Moqod beschikt over die ervaring en werkte onder meer met corporate, overheids- en startup-bedrijven samen, waardoor we met elk van die dynamieken ervaring hebben.