Learned

Learned

Industry: #digital transformation, #startup

Learned.io laat organisaties het persoonlijk ontwikkeltraject van werknemers beter organiseren, wat ervoor moet zorgen dat werknemers (met name millennials) langer bij een werkgever blijven werken. Inmiddels groeit het Learned-platform in een gestaag tempo, en beseffen steeds meer bedrijven wat de toegevoegde waarde is van het platform.