,

februari 12, 2019 | Tim Stribos

Voice Interface Design

Tegenwoordig wordt er steeds meer focus gelegd op het creeren van een natuurlijk lijkende menselijke dialoog tussen mens en machine. …